Skip links

CİNSİYET DENGESİ PROGRAMLARI

KEY NOTE / WEBİNAR

1. Cinsiyetlerin Evrimleşmesi ve Ataerkil Yanılgılar

Süre : 90 dakika

Amaç : Günümüzde yaşanan kadın ve erkek eşitsizliği konusunu katılımcıları tarihi, sosyolojik ve davranış bilimleri açısı ve tabiki gizemli bilgeliklerle donanmış bir yolculuğa çıkartıp, toplumsal ve bireysel farkındalığı yükseltmeyi amaçlar.

İçerik :

Tarih öncesi Çağlarda Anayanlı Toplumlar

Ana Tanrıça ve Toplumsal Yeri

Ataerkil Yapılanmaya geçiş ve etkileri

Tek Tanrılı Dinler ve Cinsiyet Algısı

Ortaçağ ve Rönasans’da Kadın ve Erkek

Sanayi Devrimi ve sonrasında İşgücü

Modern Çağda Kadının ve Erkeğin Evrimleşmesi

Günümüzde Kadın ve Erkeğin MENTAL & FİZİKSEL Durumu

 

2.Eril & Dişil Yetkinliklerin Durumu ve Sonuçları

Süre : 90 dakika

Katılımcılar : Kadın ve Erkekler

Amaç : Kadın ve Erkeğin evrimleşmesi ile kaybettiği Özündeki Erdem / Yetkinliklerinin farkındalığı ile dengesizliklerin sonucu yaşanan davranış modellerini anlamayı, birey olarak dişil ve eril erdemlerin dengesiz hallerinden dengeli hallerine ulaşılabilmeyle edinilebilecek bireysel ve toplumsal (mental ve fiziksel sağlık, ilişki yönetimi, dayanışma vs.) sonuçları anlamlandırmaya yardımcı olmaktır.

İçerik :

Doğu ve Batıda Eril ve Dişilin Tanımlanması

Bireyin 4 Arketipi ( Jung )

Aşırı Eril, Yetersiz Eril ve Dengeli Eril Erdemleri

Aşırı Dişil, Yetersiz Dişil ve Dengeli Dişil Erdemleri

Dönüşüm Yolları

error: Content is protected !!